JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

Vid tingsrätten finns tillgång till vittnesstöd. Det innebär att målsägande och vittnen vid behov kan få stöd och information från de personer som tjänstgör som vittnesstöd.

Det kan röra sig exempelvis om upplysningar om hur en rättegång går till och vad som kommer att hända när målsäganden eller vittnet kommit in i tingssalen, men det kan också handla om att bara ha någon att prata med för den som känner sig nervös inför rättegången. Den som tjänstgör som vittnesstöd bär en liten bricka som upplyser om detta. Vittnesstödet har tillgång till ett särskilt rum att sitta i.

Om du i samband med att du kommer till tingsrätten vill träffa någon som tjänstgör som vittnesstöd bör du anmäla detta i tingsrättens reception. Du kommer till receptionen om du går in genom tingsrättens huvudingång, på framsidan av tingshuset.

Det är Brottsofferjouren som sköter verksamheten med vittnesstöd. Du kan nå dem på Tel. 0451-127 17. De har telefontid vardagar kl 8-16.

Läs mer om Brottsofferjourens vittnesstöd
Senast ändrad: 2017-03-07