JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Vattenkraftsbolag döms för allmänfarlig vårdslöshet och miljöbrott

[2016-11-28] Hässleholms tingsrätt

Hässleholms tingsrätt har idag dömt ett mindre vattenkraftsföretag att betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor för allmänfarlig vårdslöshet och miljöbrott som begåtts i näringsverksamheten av en tidigare vd.

Brotten består i att den tidigare vd:n varit oaktsam och brustit i sin skyldighet att informera anställda och ett samarbetsföretag om vilken betydelse olika larm från kraftbolaget betydde. Detta ledde till att personalen inte vidtog nödvändiga åtgärder vid inkommande larm om elfel. Elfelet ledde till att kraftverkets säkerhetsanordningar inte fungerade vilket medförde att det skedde en överströmning av vatten över dammens krön och vidare till att dammen raserades. Vattenmassorna rusade därefter fram i åfåran nedströms kraftverket. Dammhaveriet orsakade skador på infrastruktur, fara för människors hälsa, materiella skador för företag och privatpersoner samt genom utsläpp av dammaterial och sediment risk för förorening på ett sätt som typiskt sett kunnat skada djur och växtliv i och omkring ån. Dammhaveriet ägde rum den 7 november 2010.

Senast ändrad: 2016-11-28

För mer information kontakta:

Håkan Nyberg
fd. lagman
070-355 95 25

Elin Johansson
Tingsnotarie
0451-487 49

Målnummer:

B 1094-15