JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fängelse för försök till grov utpressning

[2018-01-16] Hässleholms tingsrätt

Hässleholms tingsrätt har dömt en 42-årig man till fängelse ett år och sex månader för försök till grov utpressning, ringa narkotikabrott och dopningsbrott. Utpressningsförsöket bedöms som grovt på grund av mannens anspelning på sin roll i en välkänd MC-klubb när brottet begicks.

Den 20 november 2017 ringde 42-åringen upp offret och hotade att bränna ned hans hus och invalidisera honom om han inte betalade 100 000 kr till 42-åringen. I samtalet påpekade 42-åringen att han hade en hög ställning i en välkänd MC-klubb. Utpressningsförsöket har sin bakgrund i ett personligt förhållande mellan 42-åringen och offret.

Tingsrätten har ansett att brottet är grovt. Anledningen till detta är 42-åringens påpekande om sin roll i MC-klubben och därigenom anspelandet på att han har tillgång till ett våldskapital.

Minimistraffet för grov utpressning är fängelse ett år och sex månader. Även om 42-åringens brott stannat på försöksstadiet så har han gjort allt som krävs av honom för att brottet ska fullbordas, och straffvärdet uppgår därmed enligt tingsrätten till vad som gäller för fullbordat brott.

42-åringen ska även betala skadestånd till offret.

Senast ändrad: 2018-01-16

För mer information kontakta:

Mikael Andersson
Tingsnotarie
0451-487 53
mikael.andersson2@dom.se

Målnummer:

B 1229-17