JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konflikt och försoning


Hässleholms tingsrätt arbetar tillsammans med familjerätterna i Osby och Hässleholm enligt modellen konflikt och försoning för att uppnå goda och varaktiga lösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Målet med samarbetet är att minska risken för en ökad konfliktnivå mellan parterna och undvika att barnens behov kommer i skymundan.

Bakgrunden till arbetsmodellen är ett projekt I Helsingborg. Mer om detta kan du läsa i skriften ”Två rapporter om Projektet Konflikt och försoning – Helsingborgsmodellen”.
Senast ändrad: 2017-03-07

Mer information om konflikt och försoning

På youtube kan du se en informationsfilm om konflikt och försoning.