JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att vittna

Vittnar gör man för att samhället ska fungera - inte för att sätta fast eller skydda någon utan för att hjälpa domstolen att döma rätt. Att vittna är en samhällsplikt. Närmare 100 000 människor vittnar varje år. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.

Om du är rädd för någon eller om du av någon annan orsak har särskilt svårt för att vittna när en viss person är närvarande skall du i god tid kontakta domstolen.  Om det bedöms nödvändigt kan domstolen bestämma att den som du är rädd för inte får vara närvarande under förhöret.

Att vittna är en samhällsplikt

Det är viktigt att du kommer, inte bara för att domstolen ska döma rätt, utan också för att en förhandling kostar samhället mycket pengar. Om du inte kommer kan rättegången få ställas in. Du kan bli skyldig att betala vite eller riskerar att hämtas av polisen om du inte kommer.

Är du sjuk eller har du någon annan giltig ursäkt för att inte komma, så kontakta domstolen i god tid. Kallelsen gäller tills domstolen meddelar något annat. Tag gärna med dig kallelsen till domstolen.

När du kommer till domstolen ska du vänta utanför rättssalen tills du blir uppropad och det blir din tur att vittna. Avsikten med detta är att du skall kunna lämna din berättelse utan att vara påverkad av vad som tidigare sagts i rättssalen.

Vittnet avlägger ed

Innan du vittnar får du i regel avlägga ed. Eden läses av rättens ordförande och du får säga efter. Parterna och rätten ställer sedan frågor till dig. Vittnar du under ed och talar osanning kan du straffas för mened.

Rätt till ersättning

Som vittne har man rätt till ersättning för resan till domstolen. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst. När ersättningen skall betalas av allmänna medel förekommer det emellertid begränsningar både i fråga om ersättningen för resa och för övriga ersättningar. På kallelsen står vilka ersättningsregler som gäller. Läs den noga innan du bestämmer dig för hur du skall resa. På kallelsen står det också om möjligheterna att begära förskott.
Senast ändrad: 2017-03-07