Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Hässleholms tingsrätt

Postadress: Box 135, 281 22 Hässleholm
Besöksadress: Frykholmsgatan 10 281 31 Hässleholm
Tel: 0451-487 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Läs mer om tingsrätten.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.